Meer over

De app TOOL is ontwikkeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8, en werkt volgens het 7-stappenmodel van onderzoekend leren.

Praktische informatie

Adviesniveau: Zelfstandig: 7/8
  Begeleid onderzoek uitvoeren: 5/6
  Klassikaal: 3/4
Tijdsbesteding app: Zelfstandig onderzoek in 4 tot 6 weken
Benodigde materialen: Tablet of pc met Firefox, Chrome of Internet Explorer

Achtergrondinformatie over onderzoekend leren

Wetenschapper in de klas (online boek)
Wetenschap en techniek, ijkpunten voor een domein in ontwikkeling (online boek)
Onderzoekend leren; theorie en praktijk (video)
Vragenmachientje (hulpmiddel)
Boek;  Praktische didactiek voor natuuronderwijs, E. de Vaan en J. Marell ISBN 9789046903018

We ontvangen ook graag feedback op de app TOOL. Vragen en/of opmerkingen over de app kunnen gemaild worden naar wetenschapsknooppunt@wur.nl